सिरिजंगा गाउँपालिकाको अधिकांश स्थानमा मोबाइल सेवा अवरुद्ध
ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकाको अधिकांश स्थानमा नेपाल टेलिकम सेवा प्रदायक रही सञ्चालित नमस्ते मोबाइलको नेटवर्क करिब ५ दिन अवरुद्ध भएको छ।...

August 18, 2022