तामाङ नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा आदीमकाल देखी बसोबास गर्दै आएका एक आदिवासीजनाजाती समुदाय हो । त्यसै गरी अहिले तामाङहरु रहने...

August 18, 2022